Lukuhöperö Lukuhöperö

Lukuhöperö-lukudiplomista Lukuhöperö-lukudiplomista

Lukuhöperö-lukudiplomi suoritetaan yhdessä muiden eskarilaisten, eskarin aikuisten ja vanhempien kanssa. Aikuiset lukevat sinulle kirjoja ja sinä saat nauttia kuuntelusta. Lukuhöperö-diplomiin luetaan (kuunnellaan) lukuvuoden aikana vähintään kahdeksan (8) kirjaa: yksi kirjastossa (kirjastovierailu eskaripäivän aikana), kaksi kirjaa kotona vanhempien kanssa, kuunneltava äänikirja (tai sitten kolme kotona luettavaa kirjaa) ja neljä esikoulupäivän aikana luettavaa kirjaa. Jos perheesi äidinkieli on muu kuin suomi, kirjaston henkilökunta auttaa sinua löytämään sopivan kirjan lukudiplomiin.

Jokaisen kirjan lukemisen jälkeen saat tehdä mukavia tehtäviä. Aikuiset valitsevat kanssasi jokaiseen kirjaan sopivat tehtävät. Tehtyäsi ne, saat merkinnän kirjapassiin. Kun kirjapassi on täynnä ja olet tehnyt kaikki niihin liittyvät tehtävät, saat kunniakirjan todistukseksi hienosta suorituksesta. Jos osaat jo lukea, voit suorittaa lisäksi Lukuhöperön Osaan jo lukea! -lukudiplomin. Valitse neljä (4) kirjaa helppolukuisten kirjojen listasta tai muista Lukuhöperö-kirjalistoista. Lue yksi kirja kerrallaan ja tee siitä aikuisen kanssa valittu tehtävä. Jokaisen kirjan jälkeen saat merkinnän Osaan jo lukea! -kirjapassiin. Kun kirjapassi on täynnä, ansaitset Osaan jo lukea! -kunniakirjan todistukseksi erinomaisesta suorituksesta.

Kaikki lukudiplomikirjat löytyvät Keski-kirjastojen kokoelmista. Osa teoksista löytyy myös äänikirjana, osa jopa E-kirjana.

Ohjeita esiopettajille
Tehtävät
Kirjapassit
Ohje eskarille ja kunniakirjat

Mikä lukuhöperö?

Lukuhöperö on kehitetty Lukuinto-hankkeessa kirjallisuuskasvatuksen työkaluksi. Lukudiplomin tavoite on lasten ja vanhempien yhteisen lukuinnostuksen syntyminen ja tukeminen. Tavoitteena on myös alkavan lukutaidon tukeminen sekä erilaisten lukutaitojen kehittyminen. Erilaiset tekstit ruokkivat lapsen mielenkiintoa suullisen ja kirjoitetun kielen havainnointiin ja tutkimiseen. Kielellisen tietoisuuden kehittymistä tuetaan monipuolisen kirjallisuuden lisäksi kielellä leikkimisellä, loruillen ja riimitellen.

Luettavat sadut ja tarinat kehittävät myös lapsen omaa tarinankerrontakykyä. Kirjojen ja satujen avulla opitaan hahmottamaan mielikuvituksen ja todellisuuden rajaa, kulkemaan mielikuvitusmaailmaan, jossa kaikki on mahdollista, sekä tulemaan sieltä turvallisesti pois. Saduilla on myös merkittävä vaikutus lapsen tunne-elämän kehittymiseen. Lapselle satu voi olla turvapaikka, johon arkiset ongelmat eivät ulotu.

Lukuhöperön kirjalistan kirjojen valinnassa on painotettu kotimaisuutta ja monipuolisuutta sekä lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen sopivia aiheita. Lukupassiin on myös valittu kirjoja, joiden avulla voidaan opetella kuvanlukutaitoa, nuotinlukutaitoa ja kartanlukutaitoa.